význam vody

 význam vody

¿proč je voda tak důležitá pro život?

bez nejdůležitější kapaliny pro lidský život, životní prostředí, živé bytosti a planetu Zemi by nemohly existovat, aby uspokojily základní potřeby v interakci s těmito faktory.

voda po vzduchu je nejdůležitějším přírodním zdrojem životního prostředí. (Čtěte Také: Světový den vody a jeho význam)

tento zdroj však nebyl oceňován a využíván udržitelně v každodenním životě, kde činnosti domácího, průmyslového, těžebního, zemědělského, zemědělského, sociálního, ekonomického, politického, kulturního a environmentálního původu změnily jeho kvalitu nebo přirozený stav vhodný pro lidskou spotřebu.

Výhody vody

význam vody je tedy ospravedlněním jako ocenění, poznání a zachování všech výhod, které tento prvek přírody poskytuje pro výživu a rozvoj lidského života.

v tomto smyslu je voda velmi důležitá z následujících důvodů:

 • je to nejhojnější životně důležitá kapalina na planetě, pokrývající 71% zemského povrchu.
 • lidské tělo se skládá ze 78% vody.
 • 70% této životně důležité kapaliny se používá v zemědělství, 20% v průmyslu a 10% v domácích činnostech.
 • prvek, který přináší lidskému tělu největší užitek.
 • voda je hnací silou světa.
 • hlavní zdroj elektrické energie.
 • přírodní zdroj, který umožňuje rozvoj a existenci lidí i živých bytostí v jejich rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů ve vztahu k životnímu prostředí.
 • je to zdroj, který umožňuje rozvoj a provádění mnoha lidských a venkovských činností.
 • je regulační a čistící prvek.
 • voda je zárukou pohody a bezpečnosti potravin.
 • voda se používá pro potraviny, vysílač tepla, chemické aplikace, rozpouštědlo, hasicí přístroj, vědecký standard, sport a zábavu.
 • používá se ve všech činnostech, které člověk vykonává, aby z větší části uspokojil své základní a ekonomické potřeby.

proč se starat o vodu

pro všechny výše uvedené existuje spousta důvodů, proč celé lidstvo oceňuje, chrání a chrání tento přírodní zdroj tak nezbytný pro kontinuitu života na zemi.

voda by se měla starat hlavně o své množství služeb nebo výhod, které poskytuje lidem, živým bytostem a planetě obecně. (Přečtěte si také: Jak se starat o životní prostředí?)

voda je rozhodně nezbytná pro fungování lidí, biologickou rozmanitost, životní prostředí a všechny prvky planety.

tento zdroj je užitečným právem pro lidstvo, ale je také povinností a odpovědností každé bytosti starat se o ni, udržovat ji a chránit ji ve svůj prospěch, stejně jako pro budoucí generace.

voda; je to nejdůležitější přírodní zdroj a životně důležitý prvek planety Země pro existenci člověka, zvířat a životního prostředí.

Autor:
José Pineda
T. S.U v hodnocení životního prostředí více environmentálních otázek zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.