Dr. Larry Guld

Dr. Larry Gold grundlægger Larry Gold, Ph. D., er en internationalt anerkendt videnskabsmand, hvis forskning ved University of Colorado Boulder har skabt adskillige opdagelser og kommercielt succesrige bioteknologiske patenter. Guld,…