Hvad skal du vide om et påbud Bond?

en Påbudsbinding er en type Kautionsobligation, der giver en garanti til sagsøgte mod eventuelle skader, han eller hun måtte opretholde, hvis retten afviser sagsøgerens retssag. Det beskytter også sagsøgte mod at blive ulovligt anklaget.

en Påbudsbinding pålægger sagsøgeren at skadesløsholde en sagsøgt mod forudsigelig skade, som han eller hun kan pådrage sig som følge af påbudet, især hvis retten senere bestemmer, at påbudet uretmæssigt begrænsede sagsøgte. Hvis dette sker, har sagsøgte ret til at indgive en retssag mod sagsøgeren.

retten kan pålægge en sagsøgt et påbud på anmodning af en sagsøger for at forhindre førstnævnte i at udføre handlinger, der kan være til skade for sagsøgerens interesse. Det er også beregnet til at bevare de beviser, der er knyttet til retssagen.

sagsøgeren skal dog fremlægge bevis for en dommer for, at et påbud er nødvendigt for at forhindre uoprettelig skade. Normalt udstedes et foreløbigt påbud i begyndelsen af en retssag for at afstå fra sagsøgtes handling under retssagen. Påbudet kan beordres som et permanent påbud, der pålægger sagsøgte at stoppe alle handlinger, der anses for skadelige permanent.

Hvad er processen for at opnå et påbud obligation fra en kaution selskab?

her er de dokumenter, som vi typisk kræver for at færdiggøre en Påbudsbinding:

1) kopi af forslaget / klagen
2) kopi af retskendelse, der godkender påbudet
3) afsluttet ansøgning
4) finansieringsoversigt kan være nødvendigt (hvis kunden forsøger at blive godkendt uden sikkerhedsstillelse)
5) hvis sikkerhedsstillelse er påkrævet, så en underskrevet sikkerhedsaftale.

når vi har modtaget alle dokumenter, kan vi normalt få obligationen afsluttet inden for 24 timer (undtagelser gælder).

har jeg brug for sikkerhedsstillelse for et påbud obligation?

sikkerhedsstillelse er undertiden påkrævet for påbud obligationer. Det afhænger af ansøgerens kreditværdighed. Forsikringsgivere vil normalt se på størrelsen af obligationen samt kundens finansielle evne til at betale obligationen, hvis de ikke sejre i retssagen. Lær mere om kaution bond sikkerhedsstillelse.

hvor meget koster en Påbudsbinding?

omkostningerne ved en påbudsbinding, der ikke kræver sikkerhedsstillelse, er typisk 2-3% af obligationsbeløbet. Der er en glidende skala for større obligationer (dem, der overstiger $500.000), og dine omkostninger kan være lavere end 2-3%. På den anden side, hvis din obligation kræver sikkerhedsstillelse, typisk omkostningerne er 1% af obligationen beløb med rabatter for større obligationer.

hvis du ønsker et professionelt tilbud på et påbud obligation er du velkommen til at ringe til os på 800-333-7800.

kaution Bond Authority er stolt af vores team af dedikerede fagfolk, der altid er klar til at guide og hjælpe dig i alle dine bonding behov. Vi vil også forsøge at forklare og forenkle processen involveret i at opnå et påbud obligation for alle dine andre kaution behov. Lad os hjælpe dig med at få de obligationer, du har brug for.

Påbudsbinding, der kræves for at søge foreløbigt påbud

som hovedregel vil en domstol kræve, at en sagsøger får en Påbudsbinding, inden han får sin anmodning om at søge et foreløbigt påbud. Nogle krav, der er fastsat i retsreglerne, kan forhindre, at et påbud gennemføres, hvis sagsøgeren ikke sender den krævede obligation. En ulovligt udstedt påbud obligation kunne efterlade en sagsøgt uden tilstrækkelig retsmidler for eventuelle skader.

selv om retten har fastsat Påbudsbåndet, har enhver part i påbudet ret til at stille spørgsmålstegn ved obligationens tilstrækkelighed. Fordi denne type obligation er beregnet til at beskytte mod mulige skader, kan ethvert frivilligt bevis betragtes som spekulativt. Enhver part må kun fremlægge bevis for, at skaden er “rimeligt forudsigelig” for at retfærdiggøre udstationering af en obligation. I Abba Rubber Co. v. (1991) 235 Cal, sagde retten, at et foreløbigt påbud kunne give sagsøgte mulighed for at “inddrive den del af hans advokatsalær, der kan henføres til at forsvare sig mod de årsager til handling, som udstedelsen af det foreløbige påbud var baseret på.”

med muligheden for, at retten kan pålægge en høj Påbudsbinding, bør en sagsøger nøje overveje, om den i første omgang ønsker at håndhæve det foreløbige påbud. Selv hvis sagsøgeren er økonomisk i stand til at betale en høj obligation, er han eller hun stadig udsat for skiftende gebyrer og kan stå over for andet ansvar, der ellers ikke burde eksistere.

for at være sikker skal både sagsøger og sagsøgte være meget opmærksomme på det obligationsbeløb, som Retten har fastsat, når de bestiller et foreløbigt påbud. Oftest, bonding krav undlader at tage hensyn til, at obligationen primære funktion er at beskytte interessen for en påbudt part. Nogle gange resulterer dette i, at retten benægter forslaget om et foreløbigt påbud.

parter involveret i en Påbudsbinding

i en Påbudsbinding er sagsøgeren hovedstolen, mens retten er Obligee. Bonding firma, der udsteder obligationen er kaution.

et permanent påbud kræver dog ingen obligation. Formen for denne type obligation varierer normalt, fordi sikkerhedsstillelser og advokater altid forhandler vilkårene i hvert enkelt tilfælde. Påbud Obligationer er en af de mest almindelige obligationer indsendt af sagsøgere.

et flertal af sagsøgernes obligation, især dem, der holdes i forbindelse med fordømmelse beslaglæggelse af ejendom, er frivillige obligationer. Disse former for obligationer er sekundære i forhold til retssagen mellem parterne, og sagsøgeren er ikke forpligtet til at indlede en fordømmelse beslaglæggelse handling for at forfølge et krav.

imidlertid er en Påbudsbinding opnået af en sagsøger rettet mod at beskytte hans eller hendes rettigheder og interesser. Denne obligation er en ufrivillig obligation, et udtryk, der normalt er forbeholdt at beskrive tiltaltes obligation. Da et påbud er ufrivillig sikkerhed, og forsikringsgivere er tvunget til at anvende de samme overvejelser, når de skriver sagsøgtes obligationer.

et foreløbigt eller permanent påbud vil have en dybtgående indvirkning på rettigheder, der involverer betydelige værdier. Et ulovligt eller forkert påbud kan resultere i betydelig skade. Det er bydende nødvendigt for sikkerhedsstillelser nøje at evaluere virksomhedens potentielle ansvar, før du skriver denne type obligation ved at anmode om en anmodning om en kopi af påbudet og de fulde fakta i sagen.

eksempler på indledende påbud

sag 1:

Grace og Steve har boet i en lille by i Colorado, hvor de byggede et dejligt hjem og plantede smukke fyrretræer, der giver nuancer fra solen. Imidlertid, en ny nabo flyttede ind efter at have købt den tilstødende ejendom. De nye naboer fortalte Grace og Steve, at de planlægger at udvide deres drev, men renoveringen vil involvere ødelæggelse af et hegn og rodning af flere store fyrretræer, der er vokset delvist på begge ejendomme. Grace og Steve søgte derefter retssager og indgav et civilt påbud om at afstå naboerne fra at fjerne træerne.

skulle Grace og Steve vente, indtil en dommer fastsætter en retssag for deres andragende, kunne naboen have indledt renoveringen og beskadige egetræerne. I denne situation, dommeren ville være hårdt presset for at bestille erstatning, hvis det senere regerer for parret.

en rettidig udstedelse af et foreløbigt påbud vil forhindre skader på træerne og andragendet ved at kræve, at naboen stopper udvidelsen af deres indkørsel, indtil retten træffer en endelig afgørelse i sagen.

Case 2:

Sunshine Beer driver en succesrig ølbryggerivirksomhed og nyder et virtuelt monopol på ølmarkedet i Iova. En initiativrig forretningsmand besluttede imidlertid, at det er tid for Sunshine Beer at have en konkurrence og have et stykke af kagen.

men Sunshine Beer har etableret et solidt fodfæste på det lokale marked, og det ville være svært at konkurrere med det head-on. Forretningsmanden besluttede at bruge navnet “Sunny Beer” og bruge et logo og firmalogan, der meget ligner Sunshine Beer.

Sunshine Beer gik derefter til retten for at stoppe sin forretningskonkurrent, Sunny Beer, fra at markedsføre et produkt af produkt ved hjælp af et navn eller slogan, som sagsøgeren hævder eksklusive rettigheder til. Sunshine Beer mu sender en foreløbig Påbudsbinding efter indgivelsen af retssagen for at kræve, at Sunny Beer stopper al sin handling og bruger sit navn, slogan eller logo.

eksempel på Permanent påbud

Gerry blev opsagt som fødevareteknolog ved en af de mest berømte globale restaurantkæder. At være fortrolig med de hemmelige opskrifter, ingredienser og fremstillingsproces af restauranternes fødevarer truede Gerry med at afsløre disse hemmeligheder for offentligheden. Virksomheden anmoder hurtigt om et påbud for at forhindre Gerry i at offentliggøre restaurantens forretningshemmeligheder. Restauranten fortalte retten, at videregivelse af følsomme virksomhedsoplysninger kunne forårsage alvorlig permanent skade på restaurantkædens overlevelse. I denne situation, retten vil sandsynligvis udstede et foreløbigt påbud om at beordre Gerry fra at offentliggøre virksomhedshemmeligheder.

virksomheden kan kun anmode retten om at udstede et permanent påbud mod Gerry, efter at der er afholdt en høring. Restaurantkæden skal vise bevis for retten for Gerrys viden om virksomhedshemmeligheder, der kan forårsage skade. Når retten udsteder et permanent påbud, Gerry vil være permanent forbudt at offentligt diskutere sådanne oplysninger. Hvis Gerry ikke overholder Rettens ordre, kan han blive udsat for både civile og strafferetlige anklager.

om kautionsaftaler Bond Authority:

kautionsaftaler Bond Authority blev grundlagt af sin administrerende direktør Greg Rynerson, der har mere end 25 års erfaring i kautionsaftaler obligationer og forsikringsbranchen. I løbet af sin professionelle karriere har Greg skrevet obligationer på statsligt og føderalt niveau for sine tilfredse kunder.

som en full-service kautionsaftaler obligation selskab, kautionsaftaler Bond myndighed hævder et solidt ry og er bygget på et fundament af integritet. Kaution Bond Authority tilbyder fremragende kundeservice til overkommelige priser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.