hvem betaler for Hundebidskader i Indiana?

hver stat har etableret love vedrørende hundebid og ansvar for hundebidskader. Dette er en kort diskussion om hundebid og loven i Indiana, men hvis du er såret i denne tilstand, fordi en hund har bidt dig, du har brug for personlig rådgivning fra en Lake County hundebid advokat.

hvornår er en hundeejer ansvarlig for skader forårsaget af en hundebid? Hvornår kan et hundebid offer kompenseres for skader, tabt løn og relaterede skader? Hvis du er skadet af en hund, er der en frist for at tage retssager?

hundebid kan være seriøs forretning. Hundebid patienter behandles ofte for sår og gashes, men hundebid kan også forårsage alvorlige strep-og staph-infektioner. Hvert år i USA rapporteres mere end fire millioner hundebid. Hundebid forårsagede 36 dødsfald i USA i 2018.

næsten alle kunne blive en hund bid offer, så holde læsning, og du vil lære svarene på disse spørgsmål. Du vil også lære mere om dine rettigheder som et offer for uagtsomhed og hvordan man kan sætte loven til at arbejde for dig efter en hund bid hændelse i denne tilstand.

er der en Indiana-lov, der specifikt adresserer hundebid?

Indiana civilret, der specifikt adresserer hundebid, afsnit 15-20-1-3 i Indiana Code, gælder kun for hundebid, der opretholdes af retshåndhævende myndigheder, brandmænd, postbærere og andre, der udfører deres opgaver i henhold til føderale eller statslige love eller postbestemmelser.

hvis en hund bider en af disse personer i denne situation, står hundens ejer over for “strengt ansvar”, hvilket betyder, at ejeren kan holdes ansvarlig for hændelsen, forudsat at hunden ikke blev provokeret, og offeret udførte en lovlig pligt på det sted, hvor bidet skete.

afsnit 15-20-1-3 i Indiana-koden dækker kun hundebid og ikke andre skader, der kan være forårsaget af en hund eller et andet dyr. Strengt ansvar betyder, at en hundeejer kan holdes ansvarlig, selv når en hund ikke har været aggressiv og ikke tidligere har bidt nogen.

Hvad er din anvendelse, hvis en hund bider dig?

det er godt nyt for din mail luftfartsselskab og dit lokale politi og brandmænd, men hvad med resten af os? Hvad er din anvendelse, hvis en hund bider dig?

domstolene i Indiana har fastslået, at en person, der er et hundebidoffer, kan sagsøge ejeren for bidrelaterede medicinske udgifter, tabt indtjening og for personlig smerte og lidelse som følge af hundebid.

Hvad er” One Bite ” – reglen?

desuden overholder domstolene i Indiana generelt “one bite” – reglen, hvilket betyder, at ejeren kun kan være ansvarlig, hvis han eller hun vidste – eller burde have været opmærksom-at hunden var tilbøjelig til at bide nogen eller på anden måde handle aggressivt.

hvis sagen går til retten, afgør retten, om hundeejeren – “tiltalte” – ikke har taget rimelige skridt for at forhindre hunden i at bide skadeofferet eller “sagsøger.”

i staten Indiana, hvis en hunds ejer ved, at hunden er aggressiv eller har bidt nogen i fortiden, er denne ejer forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre hunden i at handle aggressivt over for mennesker eller fra at bide nogen.

kan en hundeejer udsættes for strafferetlige sanktioner?

for at tilskynde ejere af aggressive hunde til at acceptere dette ansvar er hundeejere ikke kun underlagt retssager om personskade, men i nogle tilfælde kan de også blive udsat for kriminelle anklager. Indiana lov bestemmer, at en hundeejer kan retsforfølges for en klasse C forseelse, hvis:

1. Ejeren” hensynsløst, bevidst eller forsætligt undladt ” at træffe rimelige foranstaltninger for at begrænse dyret.

2. Hunden kommer ind i en anden persons ejendom.

3. Hunden bider eller angriber nogen “uden provokation” og forårsager en skade.

en overbevisning for klasse C forseelse afgift kan straffes med op til tres dage i fængsel og/eller en bøde på op til $500.

hvad hvis en hund bid forårsager nogens Død?

men afgiften er en klasse B forseelse, hvis det er en anden lovovertrædelse, eller hvis hunden bid resulterer i ‘alvorlig legemsbeskadigelse.”En domfældelse kan straffes med op til 180 dage i fængsel og/eller en bøde på op til $1.000. En hunds ejer kan blive udsat for en forbrydelse, hvis en hundebid fører til offerets død.

hvis du er et hundebidoffer, vil straffedomstolene ikke tildele dig erstatning. Imidlertid, hvis du tager sagen til civil domstol med en retssag om personskade, en straffedom vil være stærkt bevis til din fordel.

forsvar mod hundebid retssager

selvom du er blevet alvorligt såret af en hundebid, og du sagsøger ejeren, kan denne ejer hævde, at du var helt eller delvis ansvarlig for din skade. Ejeren kan hævde, at du provokerede dyret, eller at du overtrådte og ikke havde ret til at være i hundens tilstedeværelse.

det er acceptabelt juridisk forsvar. Fremkald aldrig et dyr, og lær dine børn den samme regel. Hvis du overtræder og hundens ejer kan bevise det, kan du ikke sejre med en retssag.

men hvis du ikke var overtrædelse, og du ikke provokerede dyret, skal du rådes og repræsenteres af en Lake County hundebid advokat, der kan bevise, at du har ret til erstatning for dine skader og relaterede skader.

Hvad er fristen for indgivelse af en Hundebidrelateret retssag?

du bliver nødt til at handle hurtigt. Indianas forældelsesfrist for krav om personskade giver dig to år til at indgive dit krav og begynde den juridiske proces, men hvis du agter at blive kompenseret, du kan ikke vente to år og derefter scramble for at indgive et krav i sidste øjeblik.

jo før du lægger din sag i hænderne på en Indiana personskade advokat, jo mere sandsynligt er det, at du vil sejre. Over tid kan beviser forringes eller forsvinde. Hvis der var vidner, vil deres minder falme, og vidner forsvinder også nogle gange.

så snart du er blevet behandlet af en læge for en hundebidskade, skal du sørge for at tale med en advokat. De fleste tilfælde af hundebid afvikles uden for retten, og ofre kræves sjældent at optræde i en retssal.

Hvordan vil din advokat hjælpe, og hvad vil det koste?

men hvis der ikke fremsættes et rimeligt forligstilbud i private forhandlinger, kan din advokat anbefale at gå til retssag, forklare en jury, hvad der skete, og bede juryen om at beordre betaling af din kompensation.

dit første møde med en Indiana skade advokat kommer uden omkostninger eller forpligtelse. Du lærer mere om dine rettigheder, og hvordan loven gælder for din egen situation.

hvis du fortsætter med et krav om personskade, betaler du intet advokatgebyr, før din advokat erhverver et forlig eller en juryafgørelse på dine vegne. Forhåbentlig er en alvorlig hundebidskade noget, du aldrig behøver at håndtere, men hvis det sker, er loven i Indiana på din side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.