Hvem Betaler For Hunden Bite Skader I Indiana?

hver stat har etablert lover om hundebitt og ansvar for hunden bite skader. Dette er en kort diskusjon om hundebitt og loven I Indiana, men hvis du er skadet i denne tilstanden fordi en hund har bitt deg, trenger du personlig råd fra En Lake County hund bite advokat.

når er en hundeeier ansvarlig for skader forårsaket av en hund bite? Når kan en hund bite offeret bli kompensert for skader, tapt lønn, og relaterte skader? Hvis du er skadet av en hund, er det en frist for å ta rettslige skritt?

hundebitt kan være alvorlig virksomhet. Dog bite pasienter ofte blir behandlet for sår og flenger, men hundebitt kan også føre til alvorlige strep og staph infeksjoner. Hvert år i USA rapporteres mer enn fire millioner hundebitt. Hundebitt forårsaket 36 dødsfall I Usa i 2018.

Nesten hvem som helst kan bli et hundebitt offer, så fortsett å lese, og du vil lære svarene på disse spørsmålene. Du vil også lære mer om dine rettigheter som et offer for uaktsomhet og hvordan å sette loven til å fungere for deg etter en hund bite hendelsen i denne tilstanden.

Er Det En Indiana Lov Som Spesifikt Omhandler Hundebitt?

Indiana civil law som spesifikt omhandler hundebitt, Seksjon 15-20-1-3 I Indiana-Koden, gjelder bare for hundebitt opprettholdt av politimyndigheter, brannmenn, postbærere og andre som utfører sine plikter i henhold til føderale eller statlige lover eller postforskrifter.

hvis en hund biter en av disse personene i denne situasjonen, står hundens eier overfor «objektivt ansvar», noe som betyr at eieren kan holdes ansvarlig for hendelsen, forutsatt at hunden ikke ble provosert og offeret utførte en juridisk plikt på stedet der bitt skjedde.

Seksjon 15-20-1-3 I Indiana-Koden dekker bare hundebitt og ikke andre skader som kan skyldes en hund eller et annet dyr. Objektivt ansvar betyr at en hundeeier kan holdes ansvarlig selv når en hund ikke har vært aggressiv og ikke har bitt noen tidligere.

Hva Er Din Regress Hvis En Hund Biter deg?

det er gode nyheter for din postbærer og ditt lokale politi og brannmenn, men hva med resten av oss? Hva gjør du hvis en hund biter deg?

domstolene i Indiana har fastslått at noen som er en hund bite offer kan saksøke eieren for bite-relaterte medisinske utgifter, tapte inntekter, og for personlig smerte og lidelse som følge av hunden bite.

Hva Er» En Bit » – Regelen?

videre følger domstolene i Indiana generelt «one bite» – regelen, noe som betyr at eieren bare kan være ansvarlig hvis han eller hun visste – eller burde ha vært klar over – at hunden var utsatt for å bite noen eller på annen måte handle aggressivt.

hvis saken går til retten, vil retten avgjøre hvorvidt hundeeieren – «tiltalte» – ikke klarte å ta rimelige skritt for å holde hunden fra å bite skade offeret eller » saksøker.»

I Delstaten Indiana, hvis en hunds eier vet at hunden er aggressiv eller har bitt noen i det siste, at eieren er forpliktet til å ta rimelige tiltak for å holde hunden fra å handle aggressivt mot mennesker eller fra å bite noen.

Kan En Hundeeier Møte Strafferettslige Straffer?

for å oppmuntre eierne av aggressive hunder til å akseptere dette ansvaret, er hundeeiere ikke bare gjenstand for personskadesøksmål, men i noen tilfeller kan de også møte kriminelle anklager. Indiana loven gir at en hundeeier kan bli tiltalt for En klasse c forseelse hvis:

1. Eieren «hensynsløst, bevisst eller forsettlig mislyktes» for å ta rimelige tiltak for å begrense dyret.

2. Hunden går inn i en annen persons eiendom.

3. Hunden biter eller angriper noen «uten provokasjon» og forårsaker skade.

en dom for klasse c forseelse kostnad kan bli straffet med opp til seksti dager i fengsel og / eller en bot på opp til $500.

Hva Om En Hund Bite Forårsaker Noens Død?

avgiften er imidlertid en klasse b forseelse hvis det er en annen lovbrudd eller hvis hunden biter resulterer i alvorlig personskade .»En overbevisning kan straffes med opptil 180 dager i fengsel og / eller en bot på opptil $1000. En hunds eier kan møte en forbrytelse kostnad hvis en hund bite fører til offerets død.

hvis du er et hundebitt offer, vil kriminelle domstoler ikke tildele deg kompensasjon. Men hvis du tar saken til sivil domstol med en personskade søksmål, vil en kriminell overbevisning være kraftig bevis i din favør.

Forsvar Mot Hunden Bite Søksmål

Selv om du har blitt alvorlig skadet av en hund bite og du saksøke eieren, at eieren kan hevde at du var helt eller delvis ansvarlig for din skade. Eieren kan hevde at du provosert dyret eller at du var adgang forbudt og hadde ingen rett til å være i hundens nærvær.

de er akseptable juridiske forsvar. Ikke provoser et dyr, og lær barna dine samme regel. Hvis du var adgang forbudt og hundens eier kan bevise det, kan du ikke råde med et søksmål.

men Hvis du ikke var adgang forbudt og du ikke provosere dyret, må du bli informert og representert Ved En Lake County hund bite advokat som kan bevise at du har rett til erstatning for skader og relaterte skader.

Hva Er Fristen for Å Sende Inn En Hund Bite-Relaterte Søksmål?

du må handle raskt. Indianas foreldelsesloven for personskade krav gir deg to år å sende inn kravet ditt og starte den juridiske prosessen, men hvis du har tenkt å bli kompensert, kan du ikke vente to år og deretter rykke ut for å sende inn et krav i siste øyeblikk.

jo før du setter din sak i hendene På En Indiana personskade advokat, jo mer sannsynlig er det at du vil seire. Over tid kan bevisene forverres eller forsvinne. Hvis det var vitner, vil deres minner falme, og vitner forsvinner også noen ganger.

Så snart du har blitt behandlet av en medisinsk faglig for en hund bite skade, ordne å snakke med en advokat. De fleste hunden bite tilfeller er avgjort av retten, og ofrene er sjelden nødvendig å vises i en rettssal.

Hvordan Vil Din Advokat Hjelpe, Og Hva Vil Det Koste?

men hvis ingen rimelig oppgjør tilbudet er gjort i private forhandlinger, kan din advokat anbefale å gå til rettssak, forklare til en jury hva som skjedde, og ber at juryen å bestille betaling av kompensasjon.

ditt første møte Med En Indiana injury advokat kommer uten kostnad eller forpliktelse. Du vil lære mer om dine rettigheter og hvordan loven gjelder for din egen situasjon.

hvis du fortsetter med en personskade krav, vil du ikke betale advokat honorar før advokaten kjøper et forlik eller en jury dom på dine vegne. Forhåpentligvis er en alvorlig hund bite skade noe du aldri trenger å forholde seg til, men hvis det skjer, loven i Indiana er på din side.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.