Intrakraniell EEG og human brain mapping

denne gjennomgangen er et forsøk på å markere verdien av humane intrakranielle opptak (intrakraniell elektro-encefalografi, iEEG) for menneskelig hjernekartlegging, basert på deres tekniske egenskaper og basert på corpus av resultatene de allerede har gitt. Fordelene og begrensningene til ieeg-opptak er introdusert i detalj, med en estimering av deres romlige og tidsmessige oppløsning for både monopolare og bipolare opptak. Bidraget fra iEEG-studier til det generelle feltet for menneskelig hjernekartlegging diskuteres gjennom en gjennomgang av effektene observert i iEEG mens pasientene utfører kognitive oppgaver. Disse effektene spenner fra generering av godt lokaliserte fremkalte potensialer til dannelsen av storskala interaksjoner mellom distribuerte hjernestrukturer, spesielt via langtrekkende synkronisering. Et rammeverk er innført for å organisere disse iEEG studier i henhold til nivået av kompleksitet av romtidsmønstre av nevrale aktivitet funnet å korrelere med kognisjon. Denne gjennomgangen understreker verdien av iEEG for studiet av storskala interaksjoner, og beskriver i detalj de få studiene som allerede har adressert dette punktet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.