Vannets Betydning

 Vannets Betydning

¿Hvorfor Er Vann så viktig For Livet?

Uten den mest vitale væsken for menneskeliv, miljø, levende vesener og planeten jorden, kunne de ikke eksistere for å tilfredsstille grunnleggende behov i samspill med disse faktorene.

Vann etter luft er den viktigste naturressursen i miljøet. (Les Også: Verdens Vanndag Og Dens Betydning)

denne ressursen Har Imidlertid Ikke blitt verdsatt og brukt bærekraftig i dagliglivet, hvor aktivitetene til innenlands, industri, gruvedrift, landbruk, landbruk, sosial, økonomisk, politisk, kulturell og miljømessig opprinnelse har endret sin kvalitet eller naturlige tilstand som er egnet til konsum.

Fordeler Med Vann

dermed er betydningen av vann begrunnelsen som å verdsette, kjenne og bevare alle fordelene som dette elementet i naturen gir for næring og utvikling av menneskelivet.

i denne forstand er vann svært viktig av følgende grunner:

 • det er den mest omfattende vitale væsken på planeten, som dekker 71% av jordens overflate.
 • menneskekroppen består av 78% vann.
 • 70% av denne viktige væsken brukes i landbruket, 20% i industrien og 10% i innenlandske aktiviteter.
 • elementet som gir mest mulig nytte for menneskekroppen.
 • Vann Er Verdens Drivkraft.
 • den viktigste kilden til elektrisitet.
 • Naturressurs som muliggjør utvikling og eksistens av både mennesker og levende vesener i deres mangfold av dyre-og plantearter i forhold til miljøet.
 • det er ressursen som tillater utvikling og gjennomføring av mange menneskelige og landlige aktiviteter.
 • er et regulerende og rensende element.
 • Vann er en garanti for trivsel og matsikkerhet.
 • Vann brukes til mat, varmesender, kjemiske applikasjoner, løsemiddel, brannslukningsapparat, vitenskapelig standard, sport og underholdning.
 • den brukes i alle aktiviteter som mennesket utfører for å tilfredsstille sine grunnleggende og økonomiske behov for det meste.

Hvorfor ta Vare På Vann

for alle de ovennevnte er det mange grunner for hele menneskeheten å verdsette, beskytte og bevare denne naturressursen så uunnværlig for kontinuiteten i livet på jorden.

Vann bør tas vare på hovedsakelig, for sine mengder tjenester eller fordeler det gir for mennesker, levende vesener og planeten generelt. Les Også: Hvordan ta Vare På Miljøet ?)

Vann er definitivt avgjørende for menneskers funksjon, biologisk mangfold, miljøet og alle elementer på planeten.

denne ressursen er en nyttig rettighet for menneskeheten, men det er også en plikt og et ansvar for hvert vesen å ta vare på det, opprettholde det og bevare det til fordel for det, så vel som fremtidige generasjoner.

Vann; Det er Den viktigste naturressursen Og det vitale elementet På Planeten Jorden for eksistensen av mennesker, dyr og miljø.

Forfatter:
José Pineda
T. S.U I Miljøvurdering Flere Miljøspørsmål HER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.