Intracranial EEG and human brain mapping

dit overzicht is een poging om de waarde van menselijke intracranial recordings (intracranial electro-encephalography, iEEG) voor het in kaart brengen van de menselijke hersenen te benadrukken, op basis van hun technische kenmerken en op basis van het corpus van resultaten die zij reeds hebben opgeleverd. De voordelen en beperkingen van ieeg-opnames worden in detail geà ntroduceerd, met een schatting van hun ruimtelijke en temporele resolutie voor zowel monopolaire als bipolaire opnames. De bijdrage van ieeg-studies aan het algemene gebied van het in kaart brengen van de menselijke hersenen wordt besproken door middel van een overzicht van de effecten waargenomen in de iEEG terwijl patiënten cognitieve taken uitvoeren. Deze effecten variëren van het genereren van goed gelokaliseerde opgeroepen potentialen tot de vorming van grootschalige interacties tussen gedistribueerde hersenstructuren, via synchronie op lange afstand in het bijzonder. Een raamwerk wordt geà ntroduceerd om die ieeg studies te organiseren volgens het niveau van complexiteit van de spatio-temporele patronen van neurale activiteit gevonden om te correleren met cognitie. Dit overzicht benadrukt de waarde van iEEG voor de studie van grootschalige interacties, en beschrijft in detail de weinige studies die dit punt al hebben behandeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.