Wat moet u weten over een Injunction Bond?

een Injunction Bond is een soort Borgstelling die de gedaagde een garantie biedt tegen de schade die hij of zij zou kunnen lijden indien de rechtbank de rechtszaak van de eiser zou verwerpen. Het beschermt de verdachte ook tegen onwettige beschuldigingen.

een Injunction obligation instrueert de eiser een verweerder te vrijwaren tegen de voorzienbare schade die hij of zij zou kunnen lijden als gevolg van het injunction, met name wanneer de rechter later oordeelt dat het injunction de verweerder onrechtmatig heeft tegengehouden. Als dit gebeurt, heeft de gedaagde het recht om een rechtszaak aan te spannen tegen de eiser.

het gerecht kan op verzoek van een eiser een bevelschrift tegen een verweerder uitvaardigen om te voorkomen dat de eiser enige actie onderneemt die het belang van de eiser zou kunnen schaden. Het is ook bedoeld om het bewijsmateriaal in verband met de rechtszaak te bewaren.

de eiser moet echter aan een rechter bewijzen dat een bevel noodzakelijk is om onherstelbare schade te voorkomen. Meestal wordt een voorlopige voorziening uitgevaardigd aan het begin van een rechtszaak om zich te onthouden van de vordering van de verweerder tijdens het geschil. Het bevel kan worden bevolen als een permanent bevel dat de verweerder verplicht om alle acties die worden geacht schadelijk permanent te stoppen.

Wat is de procedure voor het verkrijgen van een dwangsom van een Borgstellingsbedrijf?

hier zijn de documenten die we meestal nodig hebben om een Bevelsband af te ronden:

1) kopie van de motie / klacht
2) kopie van een gerechtelijk bevel dat het bevel goedkeurt
3) ingevulde aanvraag
4) Het Financieel overzicht kan nodig zijn (als de cliënt probeert goedgekeurd te worden zonder onderpand)
5) als onderpand vereist is, dan een ondertekende Onderpandovereenkomst.

zodra we alle documenten hebben ontvangen, kunnen we de obligatie meestal binnen 24 uur hebben afgerond (uitzonderingen zijn van toepassing).

heb ik onderpand nodig voor een Invorderingsobligatie?

soms is onderpand vereist voor Invorderingsobligaties. Het hangt af van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Underwriters zullen meestal kijken naar de grootte van de obligatie, evenals de financiële mogelijkheid van de klant om de obligatie te betalen als ze niet prevaleren in de rechtszaak. Meer informatie over onderpand voor borgstelling.

Hoeveel Kost Een Verbodsobligatie?

de kosten van een obligatie zonder onderpand zijn doorgaans 2-3% van het bedrag van de obligatie. Er is een glijdende schaal voor grotere obligaties (die van meer dan $ 500.000) en uw kosten kunnen lager zijn dan 2-3%. Aan de andere kant, als uw obligatie onderpand vereist, is de kostprijs meestal 1% van het obligatiebedrag met kortingen voor grotere obligaties.

als u een professionele offerte wilt op een Injunction Bond, kunt u ons bellen op 800-333-7800.

Surety Bond Authority is trots op ons team van toegewijde professionals die altijd klaar staan om u te begeleiden en te helpen in al uw verlijming behoeften. We zullen ook proberen uit te leggen en te vereenvoudigen het proces betrokken bij het verkrijgen van een bevel obligatie voor al uw andere zekerheid behoeften. Sta ons toe om u te helpen de obligaties te krijgen die u nodig hebt.

Injunction obligation requirement to Proposal Injunction

in het algemeen zal een rechtbank eisen dat een eiser een Injunction obligation verkrijgt voordat hij zijn verzoek tot een injunction krijgt toegewezen. Sommige vereisten die in de rechtsregels zijn vastgelegd, kunnen verhinderen dat een bevel wordt uitgevoerd als de eiser de vereiste borg niet betaalt. Een illegaal uitgegeven dwangbevel kan een verweerder zonder voldoende rechtsmiddel voor eventuele schade achterlaten.

echter, zelfs als de rechter de Injunction Bond heeft vastgesteld, heeft elke partij bij de injunction het recht om de toereikendheid van de obligatie in vraag te stellen. Omdat dit type obligatie bedoeld is om te beschermen tegen mogelijke schade, kan elk vrijwillig bewijs als speculatief worden beschouwd. Elke partij dient alleen het bewijs te leveren dat de schade “redelijkerwijs voorzienbaar” is om de plaatsing van een obligatie te rechtvaardigen. In Abba Rubber Co. v. Seaquist (1991) 235 Cal, zei de rechtbank dat een voorlopige voorziening de verweerder in staat zou kunnen stellen om ” het deel van de kosten van zijn advocaat te recupereren dat is toe te schrijven aan de verdediging tegen die oorzaken van actie waarop de uitgifte van het voorlopige voorziening was gebaseerd.”

met de mogelijkheid dat de rechter een hoge dwangsom zou kunnen opleggen, zou een eiser zorgvuldig moeten overwegen of hij het voorlopige bevel in de eerste plaats wil afdwingen. Zelfs als de eiser financieel in staat is om een hoge obligatie te betalen, is hij of zij nog steeds blootgesteld aan verschuivende Vergoedingen en kan worden geconfronteerd met andere aansprakelijkheid die anders niet zou moeten bestaan.Het is zeker dat zowel de eiser als de verweerder zorgvuldig moeten letten op het bedrag van de borg die de rechter heeft vastgesteld bij het bevelen van een voorlopige voorziening. Meestal houdt de bindingsvereiste er geen rekening mee dat de primaire functie van de obligatie het beschermen van het belang van een voorgeschreven partij is. Soms leidt dit ertoe dat de rechtbank de motie voor een voorlopige voorziening afwijst.

partijen die betrokken zijn bij een Invorderingsobligatie

bij een Invorderingsobligatie is de eiser de opdrachtgever, terwijl de rechter de obligatie is. Het bindingsbedrijf dat de obligatie uitgeeft is de borg.

een permanent bevel vereist echter geen obligatie. De vorm van dit type obligatie varieert gewoonlijk omdat borgstellingen en advocaten altijd over de voorwaarden in elk geval onderhandelen. Injunction bonds zijn een van de meest voorkomende obligaties geplaatst door eisers.

de meerderheid van de obligatie van eisers, met name die welke in verband met de inbeslagname van eigendommen worden gehouden, zijn vrijwillige obligaties. Dit soort obligaties zijn ondergeschikt aan het geschil tussen de partijen, en de eiser is niet verplicht om een vooroordeel in beslag te nemen om een vordering.

een door een eiser verkregen dwangsom is echter bedoeld om zijn rechten en belangen te beschermen. Deze obligatie is een onvrijwillige obligatie, een term die gewoonlijk wordt gereserveerd om de obligatie van gedaagden te beschrijven. Aangezien een dwangsom een onvrijwillige borgstelling is, zijn verzekeraars verplicht om dezelfde overwegingen toe te passen bij het schrijven van obligaties van gedaagden.

een voorlopig of permanent verbod zal een diepgaande invloed hebben op rechten die aanzienlijke waarden inhouden. Een illegaal of oneigenlijk bevel kan leiden tot aanzienlijke schade. Het is noodzakelijk dat borgstellingen de potentiële aansprakelijkheid van de onderneming zorgvuldig evalueren alvorens dit soort obligatie te schrijven door een verzoek te doen om een kopie van het bevel en de volledige feiten van de zaak.

voorbeelden van voorlopige maatregelen

zaak 1:

Grace en Steve woonden in een klein stadje in Colorado waar ze een mooi huis bouwden en prachtige pijnbomen plantten die schaduw geven van de zon. Echter, een nieuwe buurman verhuisde in na het kopen van de aangrenzende woning. De nieuwe buren vertelden Grace en Steve dat ze van plan zijn om hun drive uit te breiden, maar de renovatie zal de vernietiging van een hek en het ontwortelen van een aantal grote pijnbomen die gedeeltelijk zijn gegroeid op beide eigenschappen te betrekken. Grace en Steve zochten vervolgens gerechtelijke stappen en dienden een burgerlijk bevel in om de buren te onthouden van het verwijderen van de bomen.

mochten Grace en Steve wachten tot een rechter een procesdatum vaststelt voor hun petitie, dan kan de buurman de renovatie hebben gestart en de eiken hebben beschadigd. In deze situatie zou de rechter moeilijk worden gedwongen om compensatie te bestellen mocht het later regels voor het echtpaar.

een tijdige uitvaardiging van een voorlopig bevel zal schade aan de bomen en de petitie voorkomen door van de buurman te eisen dat hij de uitbreiding van zijn oprit stopt totdat de rechtbank een definitieve uitspraak over de zaak heeft gedaan.

zaak 2:

Sunshine Beer runt een succesvolle bierbrouwerij en geniet een virtueel monopolie op de biermarkt in Iowa. Echter, een ondernemende zakenman besloot dat het tijd is voor Sunshine Beer om een wedstrijd te hebben en een stuk van de taart te hebben.

maar Sunshine Beer heeft een vaste voet aan de grond gekregen op de lokale markt, en het zou moeilijk zijn om er frontaal mee te concurreren. De zakenman besloot om de naam “Sunny Beer” te gebruiken en een logo en bedrijfslogan te gebruiken die erg lijken op die van Sunshine Beer.Sunshine Beer ging vervolgens naar de rechter om haar zakelijke concurrent Sunny Beer ervan te weerhouden een product van een product op de markt te brengen onder een naam of slogan waarop verzoekster aanspraak maakt op exclusieve rechten. Sunshine Beer mu post een voorlopige rechterlijk bevel Bond bij het indienen van de rechtszaak om te eisen dat Sunny Beer stopt met al haar actie en om zijn naam, slogan of logo te gebruiken.

voorbeeld van een permanent verbod

Gerry werd ontslagen als voedseltechnoloog bij een van de beroemdste restaurantketens ter wereld. Omdat Gerry op de hoogte was van de geheime recepten, ingrediënten en het productieproces van de voedingsproducten van de restaurants, dreigde hij deze geheimen aan het publiek bekend te maken. Het bedrijf vraagt snel om een bevel om Gerry te stoppen met het openbaar maken van de bedrijfsgeheimen van de restaurants. Het restaurant vertelde de rechtbank dat openbaarmaking van gevoelige bedrijfsinformatie ernstige permanente schade aan het voortbestaan van de restaurantketen kan veroorzaken. In deze situatie zal de rechtbank waarschijnlijk een voorlopig bevel uitvaardigen om Gerry te gelasten om bedrijfsgeheimen openbaar te maken.

de onderneming kan de rechtbank pas na een hoorzitting Verzoeken een permanent verbod tegen Gerry uit te vaardigen. De restaurantketen moet bewijzen aan het Hof van Gerry ‘ s kennis van bedrijfsgeheimen die schade kunnen veroorzaken. Zodra de rechtbank een permanent verbod uitvaardigt, zal Gerry permanent verboden worden om dergelijke informatie in het openbaar te bespreken. Als Gerry het bevel van de rechtbank niet opvolgt, kan hij zowel civiele als strafrechtelijke vervolging krijgen.

over Borgstellings-Obligatieautoriteit:

Borgstellings-Obligatieautoriteit werd opgericht door haar CEO Greg Rynerson, die meer dan 25 jaar ervaring heeft in borgstellings-obligaties en verzekeringssectoren. Tijdens zijn professionele carrière heeft Greg obligaties geschreven op staats-en federaal niveau voor zijn tevreden klanten.

als full-service borgtochtbedrijf claimt de Borgtochtautoriteit een solide reputatie en is zij gebaseerd op integriteit. Borgstelling Bond Autoriteit biedt uitstekende klantenservice tegen betaalbare tarieven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.