Reddit-askscience-när du tänder en match i badrummet efter att du 'har ”tagit browns till superbowl”, låter matchen brinna helt ut bidra till att effektivt maskera lukten, eller är lukten maskerad bara av svaveldioxiden som frigörs från att slå matchen?

empiriskt bestämd – den initiala strejken, följt av utrotning av matchen med efterföljande rökfrisättning, verkar vara tillräcklig för luktmaskeringsändamål. jag tycker faktiskt att det är mindre effektivt att låta flamman…

Kleptoparasitism

” Tjuv!”Folk kallar måsar många färgglada namn när de jagar de hungriga, aggressiva fåglarna från det som finns kvar av deras idylliska strandpicknick. ”Försiktighet behövs med all utomhusätning under hela…

PMC

diskussion det finns några anmärkningsvärda problem med detta fall. För det första, även om det finns en stark familjehistoria av psykisk sjukdom, troligen av affektiva störningar, hade patienten sitt första…