betydelsen av vatten

 betydelsen av vatten

¿Varför är vatten så viktigt för livet?

utan den viktigaste vätskan för mänskligt liv, miljön, levande varelser och planeten jorden kunde de inte existera för att tillgodose grundläggande behov i interaktion med dessa faktorer.

vatten efter luft är den viktigaste naturresursen i miljön. (Läs Också: Världsvattendagen och dess betydelse)

denna resurs har dock inte värderats och använts hållbart i det dagliga livet, där aktiviteterna inom hushålls -, industri -, gruv -, jordbruks -, jordbruks -, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och miljömässiga ursprung har förändrat dess kvalitet eller naturliga tillstånd som är lämpligt för konsumtion.

fördelar med vatten

således är vikten av vatten motiveringen som att värdera, veta och bevara alla fördelar som detta element i naturen ger för näring och utveckling av mänskligt liv.

i denna mening är vatten mycket viktigt av följande skäl:

 • det är den vanligaste vitala vätskan på planeten och täcker 71% av jordens yta.
 • människokroppen består av 78% vatten.
 • 70% av denna vitala vätska används i jordbruket, 20% i industrin och 10% i hushållsaktiviteter.
 • det element som ger mest nytta för människokroppen.
 • vatten är världens drivkraft.
 • den huvudsakliga källan till El.
 • naturresurs som möjliggör utveckling och existens av både människor och levande varelser i deras mångfald av djur-och växtarter i förhållande till miljön.
 • det är resursen som möjliggör utveckling och genomförande av många mänskliga och landsaktiviteter.
 • är ett reglerande och renande element.
 • vatten är en garanti för välbefinnande och livsmedelssäkerhet.
 • vatten används för livsmedel, värme sändare, kemiska tillämpningar, lösningsmedel, brandsläckare, vetenskaplig standard, sport och nöjen.
 • det används i alla aktiviteter som människan utför för att tillgodose sina grundläggande och ekonomiska behov för det mesta.

varför ta hand om vatten

för alla ovanstående finns det många skäl för hela mänskligheten att värdera, skydda och bevara denna naturresurs så oumbärlig för kontinuiteten i livet på jorden.

vatten bör tas om hand huvudsakligen för sina mängder tjänster eller fördelar som det ger för människor, levande varelser och planeten i allmänhet. (Läs också: Hur tar man hand om miljön?)

vatten är definitivt viktigt för människors funktion, biologisk mångfald, miljön och alla delar av planeten.

denna resurs är en användbar rättighet för mänskligheten, men det är också en plikt och ett ansvar för varje varelse att ta hand om den, behålla den och bevara den till dess fördel, liksom för kommande generationer.

vatten; Det är den viktigaste naturresursen och det vitala elementet på planeten jorden för existensen av människor, djur och miljön.

Författare:
Josausilli Pineda
T. S.U i miljöbedömning fler miljöfrågor här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.