Experimentell korrigering för den inre filtereffekten i fluorescensspektraanalytiker (RSC Publishing)

om du inte är författare till denna artikel och du vill reproducera material från den i en tredje part icke-RSC publikation måste du formellt begära tillstånd med Copyright Clearance Center. Gå till våra instruktioner för användning av Copyright Clearance Center för mer information.

författare som bidrar till RSC-publikationer (tidskriftsartiklar, böcker eller bokkapitel) behöver inte formellt begära tillstånd att reproducera material som ingår i denna artikel förutsatt att korrekt bekräftelse ges med det reproducerade materialet.

reproducerat material ska tillskrivas enligt följande:

 • för reproduktion av material från NJC:
  återges från Ref. XX med tillstånd från Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) och Royal Society of Chemistry.
 • för reproduktion av material från PCCP:
  återges från Ref. XX med tillstånd från PCCP-Ägarföreningarna.
 • för reproduktion av material från PPS:
  återges från Ref. XX med tillstånd från European Society for Photobiology, European Photochemistry Association och Royal Society of Chemistry.
 • för reproduktion av material från alla andra RSC tidskrifter och böcker:
  återges från Ref. XX med tillstånd från Royal Society of Chemistry.

om materialet har anpassats i stället för återges från den ursprungliga RSC publikation ”reproduceras från” kan ersättas med ”anpassad från”.

i samtliga fall Ref. XX är den XX: e referensen i referenslistan.

om du är författare till den här artikeln behöver du inte formellt begära tillstånd att reproducera figurer, diagram etc. innehållet i denna artikel i tredje parts publikationer eller i en avhandling eller avhandling förutsatt att korrekt bekräftelse ges med det reproducerade materialet.

reproducerat material ska tillskrivas enligt följande:

 • för reproduktion av material från NJC:
  – Reproducerad med tillstånd från Royal Society of Chemistry (RSC) på uppdrag av Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) och RSC
 • för reproduktion av material från PCCP:
  – Reproducerad med tillstånd från PCCP Owner Societies
 • för reproduktion av material från PPS:
  – Reproducerad med tillstånd från Royal Society of Chemistry (RSC) på uppdrag av European Society for Photobiology, European Photochemistry Association och RSC
 • för reproduktion av material från alla andra RSC – tidskrifter:
  – Reproducerad med tillstånd från Royal Society of Chemistry Association

om du är författare till den här artikeln måste du fortfarande få tillstånd att reproducera hela artikeln i en tredje parts publikation med undantag för reproduktion av hela artikeln i en avhandling eller avhandling.

Information om reproduktion av material från RSC-artiklar med olika licenser finns på vår sida för tillståndsförfrågningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.