felaktig filbyte i Atlanta

motorfordonsförare som gör felaktig filbytare orsakar ett betydande antal motorfordonsolyckor i Georgien varje år. I många fall skapar olyckor på grund av felaktig filbyte antagandet att föraren som gör filbytet är felföraren, vilket kan göra hjälp av en skicklig motorfordonsförare särskilt fördelaktig.

tillämplig lag i delstaten Georgia ålägger också motorfordonsförare en skyldighet att se till att det är säkert att byta körfält innan det görs.

tillämplig Georgia lag om filbyte från Yeargan & Kert, LLC

i delstaten Georgia finns det särskilda lagar som begränsar de situationer under vilka filbyte kan göras. När en väg har delats in i två eller flera körfält, Georgiens lag kräver att ett motorfordon körs så nästan som möjligt inom en enda körfält och att en förare inte ska från körfältet förrän föraren bestämmer att körfältbytet kan utföras säkert.

Georgiens lag är särskilt oklart vad som utgör en säker situation där en motorfordonsförare lagligen kan byta fil. Det finns också en relevant del av Georgiens lag som hävdar att motorfordonsförare måste följa trafikstyrningsanordningar som bestämmer när filbyte kan göras korrekt. Att inte lyda dessa trafikstyrningsenheter resulterar ofta i att individer anklagas för överträdelser.

exempel på felaktig filbyte

felaktig filbyte tenderar att orsaka motorfordonsolyckor när en annan motorfordonsförare inte kan svara tillräckligt snabbt eller bryta med tillräckligt med tid för att undvika att kollidera med föraren som bytte körfält. Det finns en mängd olika situationer där motorfordonsförare i delstaten Georgia kan utföra felaktig filbyte. Några av de osäkra körfältbytena inkluderar följande situationer:

 • byta körfält på en kulle eller kurva där en motorfordonsförare inte kan se ett tillräckligt avstånd.
 • misslyckas med att kontrollera för motorfordon bredvid en individ när du utför en filbyte.
 • misslyckas med att kontrollera speglar för andra fordon eller närliggande blinda fläckar.
 • misslyckas med att ta ogynnsamma väderförhållanden eller vägkantshinder i överväganden när du utför en filbyte.
 • misslyckas med att använda Blinkers för att kommunicera sin avsikt att byta körfält.
 • Tillåt inte tillräckligt med utrymme för andra motorfordon vid filbyte.
 • gränsöverskridande två körfält under en längre tid.

det finns olika anledningar till att motorfordonsförare i delstaten Georgia tvingas göra en snabb filbyte. Några av orsakerna till filbyte inkluderar: djur som springer ut på vägen, begränsad sikt på grund av dimma eller andra dåliga förhållanden, medicinska problem som plötsligt uppstår, oljeutsläpp på vägen, dåliga vägförhållanden som gör att en motorfordonsförare tappar kontrollen över sitt fordon, väghinder och rusar till ett sjukhus,

osäker filbyte kan orsaka motorfordonskollisioner som ofta uppstår eftersom en motorfordonsförare inte kan röra sig ur vägen för ett fordon som färdas i motsatt riktning eller föraren inte kan bryta tillräckligt snabbt när den skärs av en förare som har bytt körfält.

olyckor med felaktig filbyte

om en motorfordonsoperatör förlorar kontrollen över sitt fordon kan allvarliga olyckor inträffa, inklusive främre olyckor, bakre kollisioner, rullningar och sidokollisioner. Dessa olyckor är ofta särskilt allvarliga och kan innebära både dödsfall och skador som brutna ben, brännskador, ansiktsskador, inre skador, lacerations, förlamning, traumatisk hjärnskada och whiplash.

om en motorfordonsförare gör en felaktig filbyte som resulterar i att någon part dör, inklusive en annan motorfordonsförare, en passagerare eller en åskådare än den ansvariga bilisten kan ofta förvänta sig att möta en felaktig dödsprocess i civil domstol utöver påföljder från en brottsbekämpande citat.

för att undvika olyckor på grund av felaktig filbyte bör individer förstå hur man korrekt byter körfält under körning. Motorfordonsoperatörer som vill byta körfält bör först vänta tills det finns ett tydligt gap i trafiken. En bilist ska sedan slå på ett motorfordons signal, kontrollera fordonets backspeglar och kontrollera fordonets blinda fläckar genom att titta över individens axel.

en bilist ska sedan smidigt flytta in i mitten av den nya körfältet samtidigt som individens utrymme i trafikflödet bibehålls så att inga omgivande motorfordon tvingas ändra körmönster. Motorfordonsförare bör alltid komma ihåg att stänga av deras motorfordons signaler slutför en filbyte.

försvara mot en osäker Filbytecitation

det finns flera potentiella försvar tillgängliga för individer att svara på osäkra filbyteciteringar. I många fall har individer fått ett citat för osäker filbyte eftersom brottsbekämpning har fastställt att individen inte bytte körfält med ”rimlig säkerhet”. Många individer kan framgångsrikt försvara sig mot osäker körfältbyte genom att undergräva brottsbekämparens dom.

i andra fall var brottsbekämpande tjänstemän inte placerade på lämpliga platser för att fastställa att bilisten gjorde en osäker filbyte. För att höja ett starkt försvar mot brottsbekämpning om en osäker lane change citation, tycker individer ofta att det är viktigt att behålla tjänster av starka och begåvade juridiska rådgivare.

kontakta en kunnig Georgia Auto Accident Attorney på Yeargan & Kert, LLC

olyckor på grund av felaktig filbyte kan lämna motorfordonsförare särskilt förvirrade om hur man går vidare. Motorfordonsförare bör komma ihåg att följa flera rekommenderade riktlinjer i händelse av en olycka, som inkluderar:

 • att se till att alla i fordonet är okej,
 • flytta fordonet ur vägen för mötande trafik om det är säkert att göra det,
 • kontakta räddningstjänsten,
 • dokumentera alla relevanta detaljer om hur olyckan hände, och
 • behålla tjänster av en erfaren advokat på Yeargan & Kert, LLC som är bekant med felaktiga filbytesfall.

kontakta advokatbyrån Yeargan & Kert, LLC idag för att få tjänster av en skicklig advokat för bilolyckor. Vårt företag förstår att felaktig filbyte kan leda till en mängd olika olyckor som kan göra hjälp av erfarna juridiska rådgivare särskilt användbar. Tveka inte att kontakta Yeargan & Kert, LLC idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.