intrakraniell EEG och mänsklig hjärnkartläggning

denna översyn är ett försök att lyfta fram värdet av mänskliga intrakraniella inspelningar (intrakraniell Elektro-encefalografi, iEEG) för mänsklig hjärnkartläggning, baserat på deras tekniska egenskaper och baserat på corpus av resultat som de redan har gett. Fördelarna och begränsningarna med ieeg-inspelningar introduceras i detalj, med en uppskattning av deras rumsliga och tidsmässiga upplösning för både monopolära och bipolära inspelningar. Bidraget från ieeg-studier till det allmänna området för mänsklig hjärnkartläggning diskuteras genom en översyn av effekterna som observerats i iEEG medan patienter utför kognitiva uppgifter. Dessa effekter sträcker sig från generering av väl lokaliserade framkallade potentialer till bildandet av storskaliga interaktioner mellan distribuerade hjärnstrukturer, särskilt via långdistanssynkronisering. En ram införs för att organisera dessa ieeg-studier enligt graden av komplexitet hos de spatio-temporala mönstren för neural aktivitet som befunnits korrelera med kognition. Denna översyn betonar värdet av iEEG för studier av storskaliga interaktioner och beskriver i detalj de få studier som redan har tagit upp denna punkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.