Vad behöver du veta om ett föreläggande Bond?

ett Förbudsobligation är en typ av Säkerhetsobligation som ger en garanti till svaranden mot eventuella skador som han eller hon kan upprätthålla om domstolen avvisar klagandens rättegång. Det skyddar också svaranden från att bli olagligt anklagad.

ett Förbudsobligation instruerar käranden att ersätta en svarande mot förutsebar skada som han eller hon kan drabbas av till följd av förbudet, särskilt om domstolen senare bestämmer att förbudet felaktigt hindrade svaranden. Om detta händer har svaranden rätt att väcka talan mot käranden.

domstolen kan besluta om ett föreläggande mot en svarande på begäran av en kärande för att förhindra att den förstnämnda utför någon åtgärd som kan skada kärandens intresse. Det är också avsett att bevara bevisen kopplade till rättegången.

käranden måste dock presentera bevis för en domare att ett föreläggande är nödvändigt för att förhindra irreparabel skada. Vanligtvis utfärdas ett preliminärt föreläggande i början av en rättegång för att avstå från svarandens handling under rättegången. Föreläggandet kan beställas som ett permanent föreläggande som mandat svaranden att stoppa alla åtgärder som anses skadliga permanent.

Vad är processen för att få ett föreläggande obligation från en säkerhet företag?

här är de dokument som vi vanligtvis behöver för att slutföra ett Förbudsobligation:

1) kopia av rörelsen / klagomålet
2) kopia av domstolsbeslut som godkänner förbudet
3) slutförd ansökan
4) finansiell rapport kan behövas (om kunden försöker bli godkänd utan säkerhet)
5) om säkerhet krävs, då ett undertecknat säkerhetsavtal.

när vi har fått alla dokument kan vi vanligtvis få obligationen slutförd inom 24 timmar (undantag gäller).

behöver jag säkerheter för ett Förbudsobligation?

säkerheter krävs ibland för Förbudsobligationer. Det beror på sökandens kreditvärdighet. Försäkringsgivare kommer vanligtvis att titta på storleken på obligationen samt kundens ekonomiska förmåga att betala obligationen om de inte råder i rättegången. Läs mer om Säkerhet bond säkerheter.

hur mycket kostar ett Förbudsobligation?

kostnaden för ett föreläggande obligation som inte kräver säkerheter är vanligtvis är 2-3% av obligationsbeloppet. Det finns en glidande skala för större obligationer (de som överstiger $500,000) och din kostnad kan vara lägre än 2-3%. Å andra sidan, om din obligation kräver säkerheter, är kostnaden vanligtvis 1% av obligationsbeloppet med rabatter för större obligationer.

om du vill ha en professionell offert på ett föreläggande obligation är du välkommen att ringa oss på 800-333-7800.

Surety Bond Authority är stolt över vårt team av dedikerade proffs som alltid är redo att vägleda och hjälpa dig i alla dina bindningsbehov. Vi kommer också att försöka förklara och förenkla processen för att få ett Förbudsband för alla dina andra säkerhetsbehov. Låt oss hjälpa dig att få de obligationer som du behöver.

Föreläggandeobligation krävs för att söka preliminärt föreläggande

som en allmän regel kommer en domstol att kräva att en kärande erhåller ett Föreläggandeobligation innan han beviljas sitt förslag att söka ett preliminärt föreläggande. Vissa krav som ställs enligt domstolsregler kan stoppa ett föreläggande från att genomföras om käranden misslyckas med att lägga upp den nödvändiga obligationen. Ett olagligt utfärdat Förbudsobligation kan lämna en svarande utan tillräcklig rättslig åtgärd för eventuella skador.

men även om domstolen har fastställt Förbudsobligationen har varje part i förbudet rätt att ifrågasätta obligationens tillräcklighet. Eftersom denna typ av obligation är avsedd att skydda mot eventuella skador, eventuella frivilliga bevis kan betraktas som spekulativa. Varje part får endast visa bevis på att skadan är ”rimligen förutsebar” för att motivera utstationering av en obligation. I Abba Rubber Co. v. Seaquist (1991) 235 Cal, sade domstolen att ett preliminärt föreläggande kan göra det möjligt för svaranden att ”återkräva den del av hans advokatavgifter som kan hänföras till att försvara sig mot de orsaker till åtgärder som utfärdandet av det preliminära föreläggandet hade baserats på.”

med möjligheten att domstolen kan införa ett högt Förbudsobligation, bör en kärande noggrant fundera över om den vill verkställa det preliminära förbudet i första hand. Även om käranden är ekonomiskt kapabel att betala en hög obligation, är han eller hon fortfarande utsatt för skiftande avgifter och kan möta annat ansvar som annars inte borde existera.

för att vara säker bör både käranden och svaranden ägna stor uppmärksamhet åt det belopp som domstolen fastställde vid beställning av ett preliminärt föreläggande. Oftast, bindning krav misslyckas med att ta hänsyn till att obligationens primära funktion är att skydda intresset för en ålagd part. Ibland leder detta till att domstolen förnekar förslaget till ett preliminärt föreläggande.

parter som är involverade i ett Förbudsobligation

i ett Förbudsobligation är käranden huvudmannen, medan domstolen är skyldig. Bindningsföretaget som utfärdar obligationen är säkerheten.

ett permanent föreläggande kräver emellertid ingen bindning. Formen av denna typ av obligation varierar normalt eftersom garantier och advokater alltid förhandlar om villkoren i varje enskilt fall. Föreläggande obligationer är en av de vanligaste obligationer postat av käranden.

en majoritet av kärandenas obligationer, särskilt de som hålls i samband med fördomsbeslag av egendom, är frivilliga obligationer. Dessa typer av obligationer är sekundära till tvisten mellan parterna, och käranden är inte skyldig att inleda en fördomsbeslag för att driva ett krav.

ett Förbudsobligation som erhållits av en kärande syftar dock till att skydda hans eller hennes rättigheter och intressen. Detta band är ett ofrivilligt band, en term som vanligtvis är reserverad för att beskriva svarandes band. Eftersom ett Förbudsobligation är ofrivilliga garantier och försäkringsgivare är tvungna att tillämpa samma överväganden när de skriver svarandes obligationer.

ett preliminärt eller permanent föreläggande kommer att ha en djupgående inverkan på rättigheter som innebär betydande värden. Ett olagligt eller felaktigt föreläggande kan leda till betydande skador. Det är absolut nödvändigt för säkerheter att noggrant utvärdera företagets potentiella ansvar innan du skriver denna typ av obligation genom att begära en begäran en kopia av föreläggandet och fullständiga fakta i ärendet.

exempel på preliminärt förbud

fall 1:

Grace och Steve har bott i en liten stad i Colorado där de byggde ett härligt hem och planterade vackra tallar som ger nyanser från solen. Men en ny granne flyttade in efter att ha köpt den intilliggande fastigheten. De nya grannarna berättade för Grace och Steve att de planerar att utöka sin körning, men renoveringen kommer att innebära förstörelse av ett staket och upprotning av flera stora tallar som delvis har vuxit på båda fastigheterna. Grace och Steve sökte sedan domstolsåtgärder och lämnade in ett civilt föreläggande för att avstå grannarna från att ta bort träden.

om Grace och Steve väntar tills en domare fastställer ett rättegångsdatum för deras framställning, kunde grannen ha initierat renoveringen och skadat ekarna. I denna situation, domaren skulle vara svårt att beställa ersättning bör det senare regler för paret.

en tidig utfärdande av ett preliminärt föreläggande kommer att förhindra skador på träden och framställningen genom att kräva att grannen stoppar utvidgningen av sin uppfart tills domstolen fattar ett slutgiltigt beslut i frågan.

Fall 2:

Sunshine Beer driver ett framgångsrikt ölbryggeri och njuter av ett virtuellt monopol på ölmarknaden i Iowa. Men en företagsam affärsman bestämde sig för att det är dags för Sunshine Beer att ha en tävling och ha en bit av pajen.

men Sunshine Beer har etablerat ett fast fotfäste på den lokala marknaden, och det skulle vara svårt att konkurrera med det på huvudet. Affärsmannen bestämde sig för att använda namnet ”Sunny Beer” och använda en logotyp och företagets slogan som mycket liknar Sunshine Beer.

Sunshine Beer gick sedan till domstol för att stoppa sin affärskonkurrent, Sunny Beer, från att marknadsföra en produkt av produkt med ett namn eller slogan som käranden hävdar exklusiva rättigheter. Sunshine Beer mu lägga en preliminär föreläggande band på inlämnandet av rättegången att kräva att Sunny Beer stoppar all sin talan och att använda sitt namn, slogan eller logotyp.

exempel på Permanent förbud

Gerry avslutades som mattekniker vid en av de mest kända globala restaurangkedjorna. Att vara invigt de hemliga recepten, ingredienserna och tillverkningsprocessen för restaurangens livsmedelsprodukter hotade Gerry att avslöja dessa hemligheter för allmänheten. Företaget ansöker snabbt om ett föreläggande för att stoppa Gerry från att offentliggöra restaurangens affärshemligheter. Restaurangen berättade för domstolen att utlämnande av känslig företagsinformation kan orsaka allvarliga permanenta skador på restaurangkedjans överlevnad. I denna situation kommer domstolen sannolikt att utfärda ett preliminärt föreläggande för att beordra Gerry att offentliggöra företagshemligheter.

företaget kan be domstolen att utfärda ett permanent föreläggande mot Gerry först efter att en utfrågning har hållits. Restaurangkedjan måste visa bevis för domstolen om Gerrys kunskap om företagshemligheter som kan orsaka skada. När domstolen utfärdar ett permanent föreläggande, Gerry kommer att vara permanent förbjudet att offentligt diskutera sådan information. Om Gerry inte följer domstolens order kan han möta både civila och straffrättsliga anklagelser.

om Säkerhet Bond Authority:

Säkerhet Bond Authority grundades av dess VD Greg Rynerson, som har mer än 25 års erfarenhet av säkerhet obligationer och försäkringsbranschen. Under sin yrkeskarriär har Greg skrivit obligationer på statlig och federal nivå för sina nöjda kunder.

som ett fullservicebolag för säkerhetsobligationer hävdar Surety Bond Authority ett gott rykte och bygger på en grund av integritet. Säkerhet Bond Authority erbjuder utmärkt kundservice till överkomliga priser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.